Dizajn, jako zorientowana na użytkownika innowacja, oznacza czynność planowania nowego
lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub systemu, która zapewnia najlepsze dopasowanie
do potrzeb, aspiracji i możliwości użytkownika, biorąc równocześnie pod uwagę ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe wartości.
Kreatywność tworzy idee, a innowacyjność je wykorzystuje.
Dizajn łączy w sobie obie te czynności.

studio projektowe IDEA FORM
Mariusz Grzywa

strona w przebudowie

przejdź do strony
www.mariuszgrzywa.com